– Limbă şi comunicare

– Matematică şi tehnologii

– Ştiinţele naturii

– Om şi societate, arte şi sport

– Pregătire militară