Comandantul Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”
Comandor Iancu Ciocioi

Date personale:

Data naşterii: 20.08.1968
Locul naşterii: Com. Zîmbreasca, Jud. Teleorman
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: Căsătorit, un copil

Educaţie şi formare:

2012 – Curs formator, Reţeaua şcolară de formare continuă a adulţilor Constanţa
2009 – Doctor în domeniul ,,Inginerie electrică”, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
2005 – Masterat în domeniul ,,Inginerie electrică şi navigaţie”, specializarea ,,Legislaţie maritimă”,
             Universitatea Maritimă din Constanţa
2004 – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Ovidius” Constanţa
2002 – Curs ,,managementul sistemelor tehnice de marină”, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1998 – Curs ,,Compatibilitate electromagnetică”,  Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1996 – Curs postuniversitar de conducere – ingineri marină, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1991 – Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, specialitatea ,,Radioelectronică navală”
1986 – Liceul Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza”

Experienţă profesională:

 •   iunie 2018 – comandantul Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”
 •   mai 2017 – locţiitor al comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
 •   noiembrie 2016 – împuternicit şef birou învăţământ, Statul Major al Forţelor Navale
 •   martie 2016 – şef birou protecţia documentelor clasificate, protecţia fizică şi securitate industrială, Statul Major al Forţelor Navale
 •   noiembrie-decembrie 2015 – detaşat la Direcţia Management Resurse Umane – Secţia învăţământ militar
 •   octombrie 1991 – martie 2016 – lector / instructor / instructor şef / instructor superior (şef catedra Electronică şi informatică), Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
 •   iulie – octombrie 1991 – Comandant unitate de luptă observare-transmisiuni şi electronică la V.Sm. 31 din Divizionul 339 V.Sm.
 •   2006-2015 – cadru didactic asociat (asistent universitar, lector universitar), Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”

Distincţii şi decoraţii:

 •   Emblema de merit ,,În serviciul Armatei României” cls. a II-a
 •   Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
 •   Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate
 •   Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate
 •   Locul II, secţiunea Ştiinţă şi Învăţământ, Omul Anului 2014 în Forţele Navale

Limbi străine cunoscute:
Engleza