DISPOZIȚIE pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor în colegiile naționale militare, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar 2021-2022, pentru completarea locurilor rămase vacante la clasa a IX-a

Informații utile pentru prezentarea la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a elevilor din clasa a IX-a

Tabelul final cu rezultatele CANDIDAȚILOR arondați să susțină admiterea în COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea școlară la care au fost admiși

Tabelul final cu candidații declarați „ADMIS” în COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Tabel cu rezultatele CANDIDAȚILOR arondați să susțină admiterea în COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu unitatea școlară la care au fost admiși

Tabel cu candidații declarați „ADMIS” în COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

Cerere de înscriere în clasa a IX-a, colegiu național militar, învățământ de zi

Cerere de renunțare la locul obținut în colegiul național militar

Rezultatele obținute de candidați la proba de verificare a cunoștințelor – sesiunea Mai 2021. Aceasta nu reprezintă lista finală a candidaților admiși, întrucât admiterea în colegiu se face în baza mediei finale de admitere și a opțiunilor candidaților.

Dispoziție pentru modificarea anexei nr. 2 la „I.M.-3/73, Metodologia – Cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare”, aprobate prin dispoziția șefului Direcției Generale Management Resurse Umane nr. DGMRU 3/2021

Subiectele testului de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română – sesiunea 2021

Subiectele testului de verificare a cunoștințelor la matematică – sesiunea 2021

Baremul de corectare pentru testul de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română – sesiunea 2021

Baremul de corectare pentru testul de verificare a cunoștințelor la matematică – sesiunea 2021

ANUNȚ: ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN COLEGIU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

Dispoziția pentru aprobarea I.M. 3/73, Metodologia – Cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere în CNM „A.I.Cuza” în anul școlar 2021-2022

Ghidul candidatului la admiterea în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” în anul școlar 2021-2022

Subiecte admitere