Pe site-ul unității noastre sunt publicate următoarele documente:

  1. Dispoziția D.G.M.R.U. nr. 2 din 10.01.2020 pentru aprobarea ”I.M. 3/70, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar”;
  2. Anexe ale Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar: Anexa 2 – Cerere de înscriere cadru didactic, Anexa 3 – Acord prelucrare date cu caracter personal, Anexa 5 – Grilă evaluare CV, Anexa 12 – Tabel documente predate de candidat
  3. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
  4. Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Lista posturilor vacante și descrierea lor;
  6. Atribuțiile fișei postului – profesori;
  7. Lista completă a documentelor pe care personalul didactic trebuie să le includă în dosarul de candidat (Anexa 12 la Metodologie);
  8. Adresa la care trebuie depus dosarul de candidat este Str. Dezrobirii, Nr. 80, Constanţa, cod 900234 (pentru depunerea dosarului în forma letrică vă rugăm să vă programați la nr. de telefon : 0341456162, în zilele lucrătoare. Depunerea dosarelor în formă letrică se face numai în zilele lucrătoare);
  9. Graficul desfășurării activității de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării avizului M.Ap.N. pentru anul școlar 2023-2024 – avizul comisiei 2023; sesiunea martie 2023
  10. Criteriile de evaluare a personalului didactic la proba de interviu (art. 18 din Dispoziția D.G.M.R.U.)