Pe site-ul unității noastre sunt publicate următoarele documente:

  1. Dispoziția D.G.M.R.U. nr. 8 din 19.04.2023 pentru aprobarea ”I.M. 3/76, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar”;
  2. Anexe ale Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministerului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar: Cerere de înscriere cadru didactic,
  3. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
  4. Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Lista posturilor vacante și descrierea lor;
  6. Atribuțiile fișei postului – profesori;
  7. Adresa la care trebuie depus dosarul de candidat este Str. Dezrobirii, Nr. 80, Constanţa, cod 900234 (pentru depunerea dosarului în forma letrică vă rugăm să vă programați la nr. de telefon : 0341456162, în zilele lucrătoare. Depunerea dosarelor în formă letrică se face numai în zilele lucrătoare);
  8. Graficul desfășurării activității de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării avizului M.Ap.N. pentru anul școlar 2024-2025
  9. Candidați înscriși pt. acordarea avizului MApN-Detașare în interesul învățământului – iulie 2024
  10. Cadre didactice care au primit avizul MApN-Detașare în interesul învățământului – iulie 2024