Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” dispune de o importantă bază materială, cuprinzând dotări care satisfac atât cerințele impuse de noul curriculum, cât și nevoile elevilor și ale corpului didactic, care este compus din 9 profesori cu doctorat, 11 profesori cu gradul I, 6 profesori cu gradul II, 2 profesor cu definitivat, 4 ofițeri.

Pentru  asigurarea  unui  proces  instructiv-educativ de  calitate, instituţia dispune de:

 • 20 săli de clasă dotate cu laptopuri, calculatoare, conexiune  la internet, camere web și sistem de sonorizare pentru activități în regim online, softuri educaționale, videoproiectoare  și ecrane de proiecție și table interactive (în cinci săli de clasă, momentan, urmând ca până la finalul anului școlar să fie dotate toate clasele);
 • Elevii au tablete individuale;
 • Sistem de audio-video la clase;
 • Sistem supraveghere la clase pentru examenul de bacalaureat;
 • Sală de festivități cu o capacitate de peste 350 locuri;
 • Bibliotecă cu 9056 de volume grupate în 2463 de titluri care oglindesc o gamă variată de tematici ce pot fi abordate de către elevii şi cadrele colegiului, cu sală de lectură;
 • Laborator de chimie dotat cu aparatură necesară efectuării  experimentelor în condiții foarte bune;
 • Laborator de fizică dotat cu aparatură modernă necesară efectuării  experimentelor;
 • Laborator fonic și digital de limbi străine, dotat cu 24 de module (cască și microfon) pentru elevi, tablă interactivă, calculator și pupitru de comandă pentru profesor;
 • Două laboratoare de informatică dotate cu 48 de calculatoare;
 • Laborator de biologie dotat cu aparatură modernă necesară efectuării  experimentelor;
 • Cabinet în care își desfășoară activitatea comisia CEAC;
 • Cabinet de psihologie;
 • Sală de tradiții militare, pentru specialitatea marină; 
 • Sală pentru tenis de masă;
 • Capelă dotată cu cele necesare desfășurării slujbelor religioase;
 • Bază sportivă  în care elevii își profesorii își desfășoară orele de educație fizică, de pregătire militară, antrenamentele pentru toate categoriile de jocuri sportive, cuprinzând: 2 săli de sport și terenuri de sport (unul de fotbal, unul de handbal, două de volei, unul de baschet, pistă de atletism cu 4 culoare, sector de săritură în înălțime, aruncarea greutății și groapă de săritură în lungime;
 • Poligon de tragere pentru tir redus, pe 12 direcții de tragere;
 • 2 pavilioane P+4 pentru cazarea elevilor, separat pentru fete și băieți, asigurând condiții optime de trai; dotate cu rețea de cablu și internet, televizoare, săli de spălare-uscare înzestrate cu mașini automat de spălat, mese și fiare de călcat, spații de uscare;
 • Săli de studiu la nivelul subunităților;
 • Spații de hrănire pentru elevi, cadre militare, profesori şi personal civil contractual;
 • Asistență medicală este asigurată prin cabinetul de medicină generală/medicină de familie prevăzut cu un staționar cu 8 paturi și cabinetul stomatologic, dot at cu scaun stomatologic și sistem de distilare a apei și de sterilizare a instrumentarului, precum și materialele necesare intervențiilor de urgență dar și a consultațiilor curente, profilactice şi curative. Personalul medical este bine pregătit profesional și oricând gata să intervină, pe tot parcursul anului școlar, prin serviciul medical de permanență 24/7;
 • Centrală termică;
 • Parc auto dotat cu  mijloace de transport persoane, ambulanță.