Director

prof. dr. Ilie Adrian

INFORMAŢII PERSONALE:
Nume/Prenume: ILIE ADRIAN
Data naşterii: 25.08.1972
Locul naşterii: Medgidia, judeţul Constanţa
Naţionalitate: Română
Starea civilă: Căsătorit, un copil

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

Director Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, 2023
Director adj. Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, 2020-2023
Participant la proiectul „Felicitări de Crăciun”, etwinning, C.N.M.A.I.C., 2019

Director adj. Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” Medgidia, 2017-2019
Coordonator Proiect internațional TALIS la nivelul unităţii şcolare, 2018

Inițiator al proiectului „Fii voluntar în școala ta!” KA 202 –B44C01B0 , 2019

Natural Life together – KA 105-0459B503, Antalya Aile Yasam Gekisim Egitim Dernegi , 2019
From idea to solution-KA 105-6694124E , European Centre Mlodziezy Polonia,
2019
Local and alternative water sports- KA 105-C752DBB1 , Rahvan Atcilarini Koruma, Turcia, 2019
Parteneriat cu Școala cu program sportiv Edirne-Turcia, mobilitate aprilie 2018

Membru în Comisia Naţională de Istorie, 2016-2020
Membru în Grupurile de lucru pentru realizarea programelor şcolare la gimnaziu: Istorie şi Istoria minorităţii turce din România, 2016
Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Constanţa, Istorie, 2017-2020
Metodist al I.S.J. Constanţa, Istorie, 2007-2017
Responsabil Cerc Pedagogic, Istorie, 2013-2016
Membru în Societatea de Ştiinţe Istorice din România
Membru al Asociaţiei Culturale „Mehmet Niyazi” Medgidia

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
Managementul Calităţii în educaţie, 17 CPT, 2017
Educaţie Interculturală pentru şcoală nouă, 15 CPT, 2017
Curs Formator, 2017
Curs management şi marketing, Bulgaria, 2017
Cursuri Microsoft, 2017
Management Performant şi de Calitate în Educaţie (2015) :
– Management, 30 CPT
– Comunicare şi Curriculum, 30 CPT
– T.I.C. , 30 CPT
OSCINT XXI, 25 CPT, 2015, POSDRU
Istoria recentă a României, 25 CPT, 2015, POSDRU
Project Citizen, 25 CTP, 2013
Cursuri de inspecţie scolară (CCD Constanta), 2013
Iniţierea profesorilor de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii (POSDRU), 50 CTP 2013
Holocaustul problemă universală – Ierusalim, Israel, 2013
Problematica studierii Holocaustului , Constanţa, 2010
DeCeE – pentru evaluarea elevilor la examene, 15 CPT 2009
Consiliere şi orientare curriculară pentru cls.I-XII – 1-13 sept. 2006.
Grad didactic I, 2008
Doctor în Istorie, 2007
Studii aprofundate postuniversitare, specializarea Istorie, 1998
Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Istorie, Drept şi Ştiinţe administrative, licenţiat în Istorie, 1997, Şef de promoţie
Mentor in invatamantul preuniversitar, 20 CPT, 2021
Evaluator examene, 15 CPT, 2020

Parteneriate

Parteneriat cu mobilitate externă in 2022 cu Beykoz „Barbaros Hayrettin Pasa Meleki” ve Tehnik Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia

Activitate editorială:
18 cărţi –autor unic
15 cărţi – coautor
Peste 150 de studii de specialitate
Peste 200 de articole de specialitate
Peste 200 de articole de specialitate în Ziarul „Ziua de Constanţa”

Exemplificare lucrări:

– Valea Kara-su in perioada secolelor XIV-XIX. Monografie istorică, Editura Succed Publishing, Medgidia, 2008;
– Liberalismul politic în centrul Dobrogei, Editura Succed Publishing, Medgidia, 2008;
– Canalul Dunăre – Marea Neagră, Editura Ex Ponto, Constanța, 2011;
– Medgidia. Istoria orașului de la 1918 până în prezent, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012;
– Medgidia la începutul secolului al XX-lea. Participarea la operațiunile militare din 1913, 1916- 1919, Editura Ex Ponto, Constanța, 2014;
– Comunitățile turcă și tătară din Medgidia. Aspecte politice, economice, sociale, culturale și religioase, Editura Ex Ponto, Constanța, 2015;
– Primarii Medgidiei. Creștini și musulmani, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017;
– Personalități marcante ale Medgidiei, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017;
– Monografia Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” Medgidia, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018;
– Medgidia. 100 de ani de istorie( 1918- 2018). Album bilingv român- englez, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018;
– Tradițional și modern în predarea istoriei și geografiei, Editura Sf.Ierarh Nicolae, Brăila, 2018;
– Monografia Colegiului Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Editura Ex Ponto, 2019.
– Medgidia. Orașul intemeiat de Sultan, Editura Ex Ponto, Constanța, 2021
– Monografia Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanta, editura Ex Ponto, Constanța, 2021
– Absolvenți ai Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” Constanța (1973-1998). Cariere militare în Forțele Navale Române, editura Ex Ponto, Constanța, 2022

Participări la simpozioane, conferinţe, mese rotunde:
Simpozion Constituția- precizie matematică sau utopie?, 2019, organizat de C.N.M.A.I.C.
Simpozion organizat de Școala de maiștri de marină „Amiral Murgescu”, 2019
Simpozion Național Educrates, Târgu Mureș, 2017, 2018, 2019
Simpozion Internațional Pontica, 2018
Simpozion Național Muzeul Marinei Române, 2018
Simpozion Naţional Muzeul Marinei Române, octombrie 2017
Simpozion Internaţional Pontica, 2017
Simpozion Naţional Muzeul Militar Naţional „Ferdinand I”, 2017
Simpozion Naţional „Dobrogea otomană – coordonate istorice şi arheologice”, Tulcea, 2016
Simpozion Judeţean, ediţia a II-a, „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, 14 nov. 2016
Simpozion Naţional Românii şi regalitatea, Bucureşti, 2017
Simpozion Naţional „ Tradiţie , istorie, armată” , ediţia a III-a, Bucureşti, 2016.
Simpozion Naţional „Românii şi regalitatea”, Constanţa, ediţia a III-a, martie 2016.
Simpozion Judeţean „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, ed. I,Constanţa, 13 nov. 2015, organizat de I.S.J.Constanţa
Simpozion Internaţional Pontica, 2015
Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice „ Tradiţie, istorie, armată”, Ediţia a
II-a, iunie 2015
Simpozionul Internaţional Pontica, 2014
Simpozionul Naţional „Turco-tătarii din Dobrogea”, organizat de I.S.P.M.N., Constanţa, 2014
Simpozionul internaţional „ Moştenirea culturală turcă în Dobrogea”, sept. 2013
Simpozionul Internaţional Pontica, 2013
Simpozionul Naţional „Dunărea şi Marea Neagră în spaţiul euro-asiatic. Istorie.
Relaţii politice şi Diplomaţie”, 2013
Simpozion Internaţional, Medgidia, Sub semnul Limbii române de Ziua Medgidiei, cu tema. Scrieri monografice despre Medgidia, 2 sept. 2013
Sesiune de comunicări ştiinţifice, la nivel judeţean, organizata de I.S.J. Constanţa –
135 de ani de la revenirea Dobrogei la statul român, 14. nov. 2013
Simpozionul Naţional „Din istoria tătarilor”, ed.VI, 2012
Masă rotundă „ Contribuţia tătarilor la dezvoltarea oraşului Medgidia”, 2 septembrie 2012, cu participarea ministrului de externe Titus Corlăţean
Masă rotundă cu tema Moştenirea istorică a tătarilor, 17 decembrie 2012, la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Constanţa.
Sesiune internaţională PONTICA, 2012, cu tema: Medgidia în perioada regimului comunist (1949-1979).
Conferinţă Naţională cu participare internaţională : Strategii de integrare şi finanţare pentru dezvoltare durabilă, 7-9 aprilie 2011, organizată de Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa, cu tema Development by the city Medgidia judicious ue of the Danube –Black Sea.
Simpozion Internaţional Pontica, Constanţa, 2011.
Simpozion Naţional „România în focul războiului”, organizat de Muzeul Marinei Române,
Constanţa, 2011; cu tema Aspecte legate de situaţia Medgidiei în cel de-al doilea război mondial
Simpozionul Internaţional Creativitate şi inovaţie în învăţământul centrat pe elev, Bucureşti, 19 martie 2011.
Simpozion Internaţional Pontica, Constanţa, 2010, cu tema: Evoluţia populaţiei Medgidiei şi a
zonelor învecinate şi implicarea elementelor alogene în dezvoltarea economică a zonei ( sf.
sec. XIX – prima jum. a sec. XX).
Simpozion Naţional cu tema Reflectarea Istoriei locale în manualele şcolare şi în ansamblul
istoriografiei , 26 nov. 2010.
Sesiune Internaţională „Paşi spre un învăţământ de calitate”, Ediţia a V-a, Timişoara, 23
aprilie 2010, cu tema: Utilizarea unor strategii didactice şi metode alternative în cadrul
procesului de învăţare.
Simpozion Internaţional Moştenirea istorică a tătarilor, Constanţa, 6-9 oct. 2010, cu tema:
Dregători otomani de origine tătară în Dobrogea şi aportul lor la dezvoltarea aşezărilor de pe
Valea Kara-Su.
Simpozion Internaţional Pontica, Constanţa, 2009; cu tema: Unele aspecte privind investiţiile
edilitare, economice şi culturale la Medgidia ( 1878-1953).
Masă rotundă: Cărţi, autori şi abordări metodologice privind cercetarea şi redarea evoluţiei istorice a
pământului românesc dintre Dunăre şi Mare, 16 aprilie 2008.
Simpoyion Judeţean, „130 de ani de la reintegrarea Dobrogei în statul român modern”, 21-22 nov. 2008.
Masă rotundă – Săptămâna arhivelor, 16 apr. 2008; Cărţi, autori şi abordări metodologice privind cercetarea şi redarea evoluţiei istorice a pământului românesc dintre Dunăre şi Mare, cu tema Lucrări româneşti despre Valea Carasu
Masă rotundă – 130 de ani de la reintegrarea Dobrogei la statul român, 26 mai 2008.
Simpozionul Naţional ştiinţific „Dobrogea model de convieţuire multietnică şi multiculturală”, Constanţa, 1-12 mai 2006; cu tema: Populaţia evreiască din zona mediană a Dobrogei ( sec. XVII-XX).
Simpozionul Naţional Ştiinţific „Tătarii în istoria românilor”, ediţia a III-a, 28 mai
2005, cu tema: Tătarii de pe Valea Karasu în perioada medievală ( sec.XIII-XIX).

Premii obţinute cu cadeţii C.N.M.A.I.C.:

Premiul I la Concursul Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, etapa județeană, 2020 Premiul I la concursul de reviste Jurnaliști în devenire, Reșița, 2020
Premiul II la Concursul județean „ Dobrogea de astăzi privită în viitor”, 2019
Premiul III la Olimpiada județeană de istorie, 2020
Două Mențiuni la Olimpiada județeană de istorie, 2020
Premiul III la Olimpiada de Istorie faza locală, Constanța , 2020
Mențiune la Olimpiada de Istorie faza locală, Constanța , 2020
Mențiune la concursul național 1 Decembrie – Ziua Națională a Românei, 2019, organizat de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”
Premiul II la Concursul de realizare a hărților Dobrogei medievale, 2019, organizat de Guvernul României și Prefectura Constanța
Participare la Festivalul Național „Conviețuiri prin joc”, organizat de Salina Praid, cu Ansamblul „Classis” al CNMAIC Constanța, 24-25 ianuarie 2020

CERTIFICĂRI:
Certificat de formator
Expert în management educaţional
Expert evaluare manuale şcolare
Certificat de profesor voluntar
Certificat profesor coordonator S.N.A.C.
Certificat profesor coordonator activităţi organizate sub egida „Salvaţi copiii”

DISTINCŢII:

Emblema de onoare a Forțelor Navale, 2023.
Premiul I la „Omul anului în Forțele Navale Române” – secțiunea Personal Civil – 2021
Diplomă de excelență din partea „Fundației Mareșal Alexandru Averescu”, pentru pregătirea elevilor C.N.M.A.I.C., Breaza, 2019
Diplomă de merit „Prietenii bibliotecii”, oferită de Primăria Municipiului Medgidia, 2019
Diploma „Virgil Coman” din partea Societății de Științe Istorice din România, 2017
Diploma ” In memoriam Virgil Coman” din partea asociației ROMÂNIA UNITĂ, 2017
Diploma aniversară din partea Primăriei Municipiului Medgidia – 2 sept. 2015.
Diploma de merit oferită de I.I.C.C.M.R.
Diplomă de excelenţă oferită de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, filiala Medgidia.
Diplomă de excelenţă din partea Asociaţiei „ Neagoe Basarab”, Piteşti, 2015
Diplomă de excelenţă oferită de Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Bucureşti, 2014
Diplomă de merit şi de excelenţă – Liceul Teoretic „ Callatis” Mangalia, 2015, 2017
Salarii de merit: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Gradaţii de merit: 2009-2013; 2013-2018; 2018-2023; 2023-2028