Istoric


ALEXANDRU IOAN CUZA
(1859-1866)  
 
    Portret de Carol Popp de Szathmáry
REPERE BIOGRAFICE
· n. 20 martie 1820, Bârlad, – d. 3 mai 1873, Heidelberg
· Primește o educație militară și ajunge colonel în armată
· Președinte al Judecătoriei Covurlui
· Ministru de Interne în 1851
· Pârcălab de Galați din 1856
· Ministru de război în 1858 
· Membru al Divanului ad-hoc de la Iași
· Ales domnitor al Moldovei -5 ianuarie 1859
· Ales domnitor al Țării Românești -24 ianuarie 1859
· Căsătorit cu Elena Rosetti (Cuza) din 1844
· A adoptat mai multe reforme: unificarea administrativă și legislativă, unificarea telegrafului, unificarea armatei, unificarea ambasadelor, reforma agrară, legea instrucțiunii publice, adoptarea Codului civil și a Codului penal, înființarea Universităților de la Iași și București.
· A înființat Senatul (Corp Ponderator)
· A organizat Armata Națională
· A organizat primul serviciu de informații
· A organizat un serviciu poștal modern
· A realizat un regulament de navigație și a constituit Flotila unificată a celor două Principate (22 octombrie 1860) și a Comandamentului Flotilei.
· A fost înmormântat la Ruginoasa, iar mai apoi la Biserica Trei Ierarhi din Iași.
”Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permite a da țării organizarea ce o aștepta de atât de mult timp”  A.I.Cuza
REPERE ISTORICE
 
 
I. 1881-1901
1881, 3 octombrie, prin Înaltul Decret nr. 2.408, lua naștere Școala Copiilor de Marină, la Galați, care primea elevi cu vârste cuprinse între 12-15 ani, școlarizarea fiind de trei ani. Școala pregătea iniţial numai militari cu grade inferioare (caporali, sergenţi, subofiţeri). Cei care consimţeau să urmeze şcoala se obligau, ca după terminarea ei, să servească în flotilă încă patru ani, termen care se putea prelungi la cerere, prin reangajare. După parcurgerea anului I, elevii erau împărţiţi pe două secţii: punte şi maşini, iar la sfârşitul anului II, erau împărţiţi pe specialităţi, în funcţie de nevoile marinei, aptitudinile elevilor şi, pe cât posibil, a opţiunilor acestora. La finele anului III, cursanţii, care aveau vârsta de 17 ani împliniţi, erau declaraţi absolvenţi, înaintaţi la gradul de caporal şi repartizaţi în unităţile şi pe navele marinei. Elevii care nu aveau vârsta de 17 ani erau menţinuţi în cadrul instituţiei şi numai după împlinirea acestei vârste, erau repartizaţi la unităţi. Până în anul 1904 își va desfășura activitatea când se va transforma în Școala de Marină a Maiștrilor Militari și de Specialitate.
Încă din anul 1881 a fost comandată o navă-școală ( Bricul „MIRCEA”)  la Londra la Thomas Iron Works and Shipbuilding Company. Nava era cu propulsor și elice, pusă în mișcare de o mică mașină Compounde. Nava a intrat în portul Galați la 12 august 1882, sub comanda maiorului Vasile Urseanu. Bricul Mircea avea să inițieze în tainele marinăriei mii de tineri hotărâți să înfrunte valurile și vicisitudinile vieții de marinar. Unul dintre primii comandanți ai școlii a fost colonelul de marină Mihail Drăghicescu, ce era un profesor desăvârșit, având o ținută morală și profesională de excepție.
 
II. 1901-1916
Instituția își va muta sediul la Constanța, numindu-se „Școala de Marină”. Pregătirea se realiza în 3 ani. La finalizarea studiilor, absolvenții deveneau subofițeri, iar cei mai merituoși urmau o carieră de ofițer. Printre directorii școlii îi putem aminti pe: Eugeniu Botez, Vasile Scodrea, Eugeniu Tăut, Constantin Bălescu, Negru Nicolae, Iorgulescu Vasile, Toescu Vasile și Frunzianescu Angelo. După 1908, se va construi noul sediu al școlii, piatra de temelie fiind pusă în prezența secretarului general al ministrului de război, Generalul Herdel. Familia regală a participat la diverse activități omagiale la care au luat parte de fiecare dată și elevii „Școalelor” de Marină. Practica se realiza pe bricul „Mircea”, pe crucișătorul „Elisabeta” sau pe alte nave ale Marinei Române. În 1909, Alteța Sa Regală Ferdinand vizitează Școala de Marină, iar în 1910, Regina Elisabeta servea un ceai în prezența elevilor Școlii de Marină care executau câteva jocuri și cântece naționale.

III. 1920-1928
În anul 1920, la Constanța lua ființă Școala Copiilor de Marină, prima treaptă a Institutului Maritim, ce a funcționat până în anul 1928. Un absolvent al acesteia a fost cunoscutul scriitor Geo Bogza, un iubitor al mării, al călătoriilor și al Dobrogei.
 
IV. 1928-1950
De la 1 octombrie 1928, în baza Decretului nr. 2.066, Institutul maritim s-a unit cu Şcolile de mecanici şi electricieni rezultând Şcoala de specialităţi ale marinei, având ca scop pregătirea de maiştri militari de specialitate. În cadrul Şcolilor de specialităţi ale marinei funcţionau Şcoala copiilor de marină, Şcoala elementară, Şcoala de brevetaţi şi Şcoala submaiştrilor. Durata de şcolarizare era de 5 ani din care doi ani la Şcoala copiilor de marină, un an la Şcoala elementară, un an Şcoala de brevetaţi şi un an Şcoala de submaiştri, aceasta din urmă fiind treapta superioară, definitorie în cadrul Şcolii de specialităţi a marinei.
În anul 1938, potrivit ordinului Ministerului Apărării Naţionale nr. 1.812, Şcoala de specialităţi a marinei a luat denumirea de Şcoala de submaiştri.
 
V. 1950-1957
În anul 1950, la Galaţi lua ființă Şcoala medie militară de marină, misiunea acesteia fiind de a pregăti elevii în vârstă de 14 – 17 ani care, după finalizarea cursurilor, urmau să fie admişi în Şcoala militară de ofiţeri de marină. Ulterior s-a luat hotărârea ca, după ce se completau locurile pentru nevoile marinei, o parte dintre absolvenţi să fie trimişi şi la alte şcoli militare (transmisiuni, radiolocaţie, artilerie Anti-Aeriană etc.). Durata de şcolarizare a fost organizată astfel: elevii admişi între anii 1950-1952 frecventau cursurile claselor VIII-XI. Din anul şcolar 1952 – 1953 până în anul 1957 (anul desfiinţării şcolii), cursurile aveau o durată de trei ani (a VIII-a, a IX-a, a X-a), după care s-a revenit la sistemul celor 4 clase menţionate anterior. Comandanții școlii din această perioadă au fost: căpitan lt. Ungureanu Gheorghe (1950-1951) și căpitan rangul I Miron Vasile (1951-1959).
 
VI. 1957-1960
Începând cu 1 ianuarie 1957, Şcoala medie militară de marină s-a transformat în Liceul Militar de Marină, iar la 1 ianuarie 1958 s-a transformat în Liceul Militar ,,Mihai Viteazul”, acesta fiind desfiinţat la 8 iulie 1960. Unul din comandanții Liceului militar de marină a fost în această perioadă colonelul Constantinescu Stelian (1959-1960).
 
 
VII. 1973-1998
În anul 1973, în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 502/25.08.1973, a luat fiinţă în garnizoana Constanţa, Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”. Misiunea de bază a liceului era de a pregăti candidaţii necesari pentru admiterea în Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, unde se formau viitoarele cadre pentru marina militară şi civilă. Liceul a avut iniţial o durată de 5 ani, dar începând cu anul şcolar 1977-1978 durata acestuia s-a redus la 4 ani ca în toate liceele industriale din ţară. La data de 01.09.1998, Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” a fost desfiinţat în baza Ordinului Ministrului M19/16.03.1998.
            
În această perioadă conducerea Liceului militar de marină a fost asigurată de Contraamiral Anghel Petru (1973-1981), Căpitan rangul I Mihai Ștefan (1981-1989), Amiral Aron Mihai (1989-1990), Contraamiral Petre George (1990-1995) avându-l locțiitor pe contramiralul Niculae Ștefan (1991-1994) și  Lt.comandor Decebal Vrânceanu (1998).
 
VIII. 2018-până în prezent
În anul 2018, în baza Ordinului Ministrului Apărării Naționale MS52/02.04.2018, începând cu data de 15 aprilie 2018 se înființează Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în garnizoana Constanța, acesta preluând tradițiile Liceului Militar „Alexandru Ioan Cuza”, continuatorul Școlii Copiilor de Marină, de la Țiglina, înființată prin Înaltul Decret nr. 2408 din anul 1881, în conformitate cu art. 3 din ordin. Colegiul se subordonează Statului Major al Forțelor Navale și are ca misiune de bază pregătirea candidaților care vor accede în instituțiile militare de învățământ universitar și preuniversitar pentru formarea cadrelor militare, în conformitate cu art. 2 din ordin. Reînfiinţarea Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” în garnizoana Constanţa reface tradiţia de aproape 14 decenii a învăţământului liceal militar, începând cu anul școlar 2018-2019. Primul an după reînființare a avut în vedere creșterea calității actului educațional, atragerea unor cadre didactice cu performanțe în pregătire, organizarea unor activități extracurriculare, participarea la activități de pregătire militară și activități specifice la bordul navei-școală „Mircea”. Conducerea Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a fost asigurată de  comandor dr. ing. Iancu Ciocioi (2018-2019), fost absolvent al liceului (promoția 1986), iar mai apoi de comandor dr. ing. Gabriel – Iulian Tănase (din 2019-până în prezent), la rândul său fost absolvent al liceului (promoția 1991). Locțiitorul comandantului este Comandor Cornel Marius Abagiu, începând cu anul 2019 ( promoția 1992 a liceului). Funcția de director adjunct a fost ocupată de  prof. Iuliana Negreț în perioada 2018-2020, iar din 2020 de prof. dr. Adrian Ilie.
Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța este moștenitorul Școlii Copiilor de Marină, a Şcolii de Specialităţi ale Marinei, a Şcolii de Submaiştri, a Şcolii Medii  Militare de Marină, a Liceului Militar ,,Mihai Viteazul” și a Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”.
 
DEVIZA : „ȘTIINȚĂ, CURAJ, CREDINȚĂ
PERSONALITĂȚI ALE ȘCOLII:
– Contraamiralul Nicolae Negru,
– Viceamiralul Mihail Gavrilescu,
– Contraamiralul Constantin Niculescu-Rizea,
– Contraamiralul Gheorghe Mărgineanu, 
– Comandorul Nicolae Ionescu-Jonson,
– Scriitorul Geo Bogza,
– Colonel Ion Aramă,
– Contraamiral Mihai Panait ( promoția 1986),
– Contraamiral de flotilă Ion -Cristian Lișman (promoția 1988),
– Contraamiral Daniel Căpățînă (promoția 1980),
– Comandor Valentin Pufulescu (promoția 1981),
– Contraamiral Vergil Chițac (promoția 1981),
– Comandor Marian Moșneagu ( promoția 1980),
– Diplomat Dorin Popescu ( promoția 1988).
 
Revista școlii: JURNAL DE BORD
 
Ziua Școlii: 3 octombrie
 
Semne distinctive: