Infomatii utile pentru candidatii declarati „admis” la clasele a IXa si a Xa, in anul scolar 2023-2024

Tabel nominal cu rezultatele examenului de diferență la disciplina Pregătire Militară privind transferul în CNM la clasa a X-a și a XI-a

Tabel nominal cu rezultatele examenului de diferență la disciplina Informatică privind transferul în CNM la clasa a X-a și a XI-a

Tabel nominal cu rezultatele examenului de diferență la disciplina Fizică privind transferul în CNM la clasa a X-a și a XI-a

Tabel nominal cu rezultatele examenului de diferență la disciplina Matematică privind transferul în CNM la clasa a X-a și a XI-a

Tabel nominal cu rezultatele examenului de diferență la disciplina Limba și Literatura Română privind transferul în CNM la clasa a X-a

Tabel nominal cu rezultatele testului de verificare a cunostințelor pentru susținerea examenelor de diferențe în vederea transferului

Test de verificare a cunoștiințelor Matematică- Sesiunea 2023

Barem de notare și corectare Matematică – sesiunea 2023

Test de verificare a cunoștiințelor Lb. Engleză – Sesiunea 2023

Barem de notare și corectare Lb Engleza – sesiunea 2023

INFORMAȚII pentru candidații care sunt arondați la CNMAIC

Rezultatele concursului de transfer în Colegiile Militare Naționale în anul școlar 2023-2024

Programare examene de diferențe

ARONDAREA JUDEȚELOR LA UNITĂȚILE SANITARE MILITARE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII EXAMINĂRII MEDICALE A CANDIDAȚILOR PENTRU CARIERA MILITARĂ

Repartizare CZSO a X-a

Repartizare CZSO a XI-a

Rezultate selecție dosare a X-a înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor

Rezultate selecție dosare a XI-a înainte de depunerea și soluționarea contestațiilor

Rezultate selecție dosare a X-a după de depunerea și soluționarea contestațiilor

Rezultate selecție dosare a XI-a după de depunerea și soluționarea contestațiilor

Informații privind arondarea la centrele zonale de selecție și orientare conform adresei de domiciliu și informații utile pentru prezentarea candidaților care vor fi declarați „admis” în urma selecției dosarelor

Documentele necesare dosarului de candidat pentru transfer

Locuri rămase disponibile în clasele a X-a și a XI-a în anul școlar 2023-2024

Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dispoziție pentru aprobarea Metodologiei privind transferul elevilor în Colegiile Naționale Militare din unitatile de invatamant liceal din reteaua Ministerului Educatiei SMAp 72 si DGMRU 17 din 11.08.2020

Dispoziție pentru modificarea Metodologiei privind transferul elevilor în Colegiile Naționale Militare din unitatile de invatamant liceal din reteaua Ministerului Educatiei,aprobata prin dispozitia comuna SMAp 72 si DGMRU 17 din 11.08.2020

Dispoziție DGMRU nr.10 pentru aprobarea graficului privind transferul elevilor din unitățile de învatamant liceal în colegiile nationale militare, pentru completarea locurilor ramase libere la clasele IX si X în anul scolar 2023-2024

Cerere de transfer

Tematica examenelor de diferență și programa pentru clasele a X-a și a XI-a

Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare din 13.10.2014, actualizată la data de 11.08.2020