VIZIUNEA Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”

CNM „A. I. Cuza” este o instituție militară de învățământ liceal care asigură o solidă pregătire științifică elevilor, insuflându-le acestora tradițiile Armatei României în vederea urmării unei cariere militare de succes.

MISIUNEA Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza”

– formarea competenţelor specifice domeniului militar;

– dezvoltarea şi diversificarea competenţelor cheie adecvate profilului militar şi specializării matematică – informatică, în paralel cu specializarea militară primară a resursei umane din perspectiva accederii în instituţiile militare de învăţământ superior sau postliceal;

– descoperirea, identificarea şi punerea în valoare a calităţilor personale ale fiecărui elev.

Ținte strategice pentru perioada 2021-2026:

1. Dezvoltarea unei strategii de perfecţionare a corpului profesoral civil și militar bazate pe eficienţă, motivare, implicare și participare.
2. Realizarea unui demers didactic activ-participativ, centrat pe elev, care încurajează inițiativa, creativitatea și folosirea la maximum a potenţialului elevilor de liceu și a preșcolarilor și comunicarea în limba engleză.
3. Digitalizarea procesului instructiv – educativ pentru obținerea performanţei.
4. Dezvoltarea bazei materiale și asigurarea unor condițţii optime de instruire, cazare şi hrană elevilor și preșcolarilor din Colegiului Naţional Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” şi structurilor sale.
5. Dezvoltarea unor proiecte naționale și internaționale, a unor parteneriate cu instituţii militare și civile de învăţământ, cu asociații profesionale în scop educaţional.
6. Funcționarea Centrului de Documentare și Informare Colonel Ion Aramă pentru promovarea și dezvoltarea elevilor și a preșcolarilor în procesul de instruire şi stimulare a curiozităţii intelectuale a acestora.

VALORI PROMOVATE

Calitate
Corectitudine
Creativitate
Competență
Cinste
Integritate
Perseverență
Respect