ABSOLVENȚI AI LICEULUI MILITAR DE MARINĂ

„ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA(1973-1998)

CARIERE MILITARE ÎN FORȚELE NAVALE ROMÂNE

AUTOR: ADRIAN ILIE

1. ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL MILITAR DIN CONSTANȚA

(1973-1998)

1.1. LICEUL MILITAR DE MARINĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA

 (19731990)

Învățământul mediu de marină a avut o evoluție sinuoasă de-a lungul timpului, fiind înfințat în 1881 și desființat de câteva ori, datorită războaielor mondiale sau a schimbării regimului politic. Locația acestei instituții a oscilat între Țiglina-Galați și Constanța. La Țiglina-Galați s-a aflat în perioada 1881-1920 și 1950-1960, iar la Constanța s-a aflat în perioada 1920-1948 și 1973-1998.

În anul 1973, în vremea regimului național-comunist condus de Nicolae Ceaușescu, se va lua în calcul reînființarea unui institut de învățământ mediu de marină, la Constanța, pentru a pregăti viitorii candidați pentru instituțiile militare și civile de profil.

Prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 502 din 29 august 1973, publicat în „Monitorul Oficial” nr.140/18 septembrie 1973 se hotăra ca, din luna septembrie, Liceul Industrial de Marină din Constanța, subordonat Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, care funcționa din luna septembrie 1972, să treacă în subordinea Ministerului Apărării Naționale, transformându-se în Liceul Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza”, ce urma să aibă un profil industrial, ca majoritatea liceelor din România.

Misiunea de bază a liceului era de a pregăti candidaţii necesari pentru admiterea în Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, înființat prin același act normativ, unde se formau viitoarele cadre pentru marina militară şi civilă, precum și la Institutul Politehnic din Galați.

Locotenentul Constantin Zaharia alături de cadeții marinarI, la orele de navigație

Chiar și în absența unei baze sportive proprii, la Educația fizică, rezultatele s-au materializat în obținerea Locului I la Crosul tineretului pe județul Constanța, Locul I la handbal la Spartachiada dintre liceele militare.

Cadeți împreună cu comandantul de companie în 1976
Defilarea Anului I în municipiul Constanța, la 2 mai 1976
Sportivii LMM participanți la întrecerile sportive desfășurate între liceele militare

La 25 octombrie 1977 a fost organizat Simpozionul „Armata Republicii Socialiste România, demnă continuatoare a marilor tradiții”, la care au luat parte 700 de elevi, cadre didactice și cadre militare. Evocările au fost susținute de regretatul profesor de istorie Ion Moiceanu și căpitanul de rangul 2 Marin Stănculescu, locțiitorul comandantului.
În această perioadă a fost redactată și lansată revista școlară „Catarge la orizont”, susținută de membrii Cenaclului literar „Junii Mării”, publicație care va implica activitatea creatoare a elevilor și a dascălilor.
Cenaclul literar „Junii Mării”, era condus de profesor Alexandrina Grădinaru, fiind atrași elevii pasionați de literatură și poezie.

Cercul de Navomodelism coordonat de maistrul militar Ion Mihai

Baza didactică s-a îmbogățit cu laboratoare moderne: două laboratoare de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, un cabinet de matematică, două cabinete de marinărie, un cabinet de limbi moderne, un cabinet cu aparatură electrică de navigație, un cabinet motoare cu ardere internă, un cabinet de geografie-meteorologie. Au mai fost amenajate o sală de lectură pentru Limba română, o sală pentru desen tehnic, o sală de lucru pe hartă, o sală de transmisiuni, un atelier de electrotehnică, un atelier de navomodele, un Cabinet de istorie și un un Cabinet de protecția muncii.

La începutul lunii septembrie 1982, a anului de învățământ 1982-1983, locotenentul Ionescu Virgil Ninel, a fost încadrat pe funcția de ofițer 2 cu pregătirea de luptă. Comandant al liceului era căpitanul de rangul 2 Mihai Ștefan, iar funcțiile de director adjunct și de șef de stat major au fost deținute de căpitanul de rangul 2 ing. Corneliu Cristescu.

Printre profesorii liceului din această perioadă s-au numărat:

Limba Română – Jugănaru Dan; Grădinaru Alexandru; Ignat Lidia; Bălănică Vladimir;

Limba română-engleză: Crăciun Virginia;

Limba Engleză: Mateescu Claudia; Georgescu Gabriela;

Limba Engleză-Limba Rusă: Chiva Liliana;

Biologie: Bădici Marin;

Matematică: Ghiță Marin, Iftimie Raveica, Pelican Gheorghe, Frecuș Viorica, Anghelescu Maria, Frangopol Lucia, Vanghelicescu Stere, Radu Gheorghiță;

Fizică: Ciobanu Eleonora, Tudor Cristina, Teodorescu Constantin, Alexandrescu Simona, Băraru Ion, Bârsan Monica;

Chimie: Machițescu Alexandru, Penache Ioana, Ion Elena, Dulgheru Rădița;

Geografie: Ursan Lucia, Dumitru Virgil;

Economie politică: căpitanul de rangul 2 Bănică Ion;

Istorie: Graur Mariana, Moiceanu Ion, Petre Aurel;                                              

Filosofie/Logică: Mănoiu Viorica;

Psihologie: Bold Stela;

Educație Fizică și Sport: Cojocaru Dumitru, Racovițan Radu, locotenent-colonel Ioniță Vasile;

Materii de specialitate: Todosiciuc Boris, Oancea Gheorghe, Tudor Aurelian, Munteanu Eugenia;

Navigație: căpitanul de rangul2 Șlivăț Ștefan;

– Motoare: lt. Hurtoi Viorel;

Pregătire de luptă:  lt. maj. Ionescu Ninel.

Compania I – locotenentul major Pălimaru Sorin;

Compania a II-a – locotenentul major Țepuru Fănel;

Compania a III-a- locotenentul major Cumpănașu Ionel;

Compania a IV-a – locotenentul major Butnaru Anton;

Compania a V-a – locotenentul major Popescu Valeriu;

Compania a VI-a – locotenentul major Ionescu Ion;

Compania a VII-a – locotenentul major Iordan Paraschiv;

Compania a VIII-a –  locotenentul major Dulgheru Cornel;

Compania a IX-a – locotenentul major Lepădatu Dorin.

Consiliul de conducere era format din 50 de membri: ofițeri, personal didactic, elevi. Biroul executiv al consiliului de conducere era format din 9 membri.

Olimpiada pe liceele militare la disciplina Matematică a fost organizată la Craiova, în perioada 20-22 februarie 1987, cu rezultate notabile pentru LMM-iști: Locul I – Firuță Radu, Locul I – Ruicu Constantin, Locul I – Radu Ovidiu, Locul I – Popa Constantin. Pe echipe, Locul II la clasa a X-a și Locul III la clasa a XI-a. În clasamentul general, LMM a obținut Locul I, la total și trofeul competiției.

Lotul LMM câstigator al Concursului de Matematică – Craiova, 1987

În perioada 25-28 februarie 1988, a avut loc Concursul de matematică între liceele militare, Locul I fiind ocupat de LMM “Alexandru Ioan Cuza”.

Cadeți marinari în 1988

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 499 din 9 mai 1990 s-a hotărât înființarea Liceul Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanța. La art. 1 – „înființarea liceului profil Matematică-informatică și clase de marină.

Schimbarea profilului se aplică începând cu anul de învățământ 1990-1991”. Semna prim-ministrul Petre Roman.

1.2. LICEUL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA (1990-1998)

Liceul militar de la malul mării își va continua activitatea și după căderea regimului comunist. Nu va mai avea în titulatura sa denumirea „de marină”, fiind un liceu militar, asemenea celorlalte licee militare din țară. În continuare era coordonat de Statul Major al Forțelor Navale.

La 5 septembrie 1990 se retrăgeau din activitate Sporiș Adriana, Boroș Steluța, Mihail Ludmila, Munteanu Eugenia, Polexe Manuela, Rotundu Gheorghe, Turcu Mihai, Sepoș Elena, Bădici Marin, Ciucă Aurelia și Crăciun Virginia.

A fost prezentat drapelul de luptă al unității, comandant al gărzii find locotenentul Muscatu Gheorghe.

În această perioadă comandant al LMM era contraamiralul Petre George, iar director adjunct, inginerul Oancea Gheorghe.

În baza H.G. 499/09.05. 1990, la Liceul Militar „Alexandru Ioan Cuza”, profilul industrial a fost înlocuit cu cel teoretic.

La 26 martie 1991, s-a organizat Concursul de cultură generală la care au participat toți elevii liceului iar pe 27 martie medalionul literar „Poeții basarabeni și marea”, pentru a 73-a aniversare a unirii Basarabiei cu România.

Cadeți în cabinetul de informatică al liceului

La concursurile școlare din 1991, la faza județeană au participat 52 elevi, doi dintre aceștia obținând Premiul I la Limba rusă, respectiv Limba engleză, un Premiu I la Istorie și șase Mențiuni la Limba română, Limba Engleză și Geografie. La faza națională a fost obținut Premiul III la Limba rusă.

Defilare pe faleza Cazinoului, de Ziua Liceului
Revista Jurnal de bord, nr.5/1995

Conform aprobării Ministerului Apărării Naționale nr. J 2207/28.03.1997, în perioada 22 iulie -7 august 1997 au participat la activitatea internațională „Cadeți ai Aerului”, elevii: Cuzmin Paul și Câmpeanu Sorin în SUA, Bol Ciprian în Turcia, Filip Marian în România și Gheorghe Ionuț în Marea Britanie. În baza Ordinului primului locțiitor al șefului Statului Major al Marinei Militare nr. H. 676/30.05.1997, în perioada 28 iulie – 8 august 1997, elevii Enciu Cristian, Pescaru Alexandru și Gavrilă Adrian au participat la tabăra organizată de Liceul Militar „Damjonich Janos” din Szeghed-Ungaria.

În ședința din 29 iulie 1997 a avut loc întâlnirea ministrului Apărării Naționale, Victor Babiuc cu secretarii de stat și șefii de direcții, luându-se hotărârea de a desființa LM „Alexandru Ioan Cuza” Constanța și LM „Tudor Vladimirescu” Craiova.

La 25 septembrie 1997, s-a înființat Comitetul de inițiativă pentru salvarea Liceului Militar „Alexandru Ioan Cuza”.

Din 1977 până în 1998 au absolvit  22 promoții, însumând 14.735 absovenți, dintre  (78,82%), au reușit la examenul de admitere în instituții militare de învățământ.

Liceul a reprezentat baza de selecție pentru Institutul de Marină/Academia Navală „Mircea cel Bătrân”/ Institutul Politehnic Galați, dar și pentru alte instituții militare. 80% dintre elevi erau din Dobrogea și din județele limitrofe, fiind un liceu militar pentru zona de operații de Sud-Est. Dinamica efectivelor Liceului militar după 1990 a fost în continuă scădere, lucru care a contribuit la luarea măsurii de a desființa instituția, deși rezultatele obținute nu convergeau către această soluție radicală.

2. CARIERE MILITARE ÎN FORȚELE NAVALE ROMÂNE

2.1.CARIERE MILITARE ÎN CADRUL

STATULUI  MAJOR AL FORȚELOR NAVALE

Contraamiralul Mihai PANAIT
Şeful Statului Major al Forţelor Navale
Promoția 1986

S-a născut la data de 27 martie 1968 la Ţiţeşti, Judeţul Argeş. A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța  în anul 1986, în clasa a XII-a F, având diriginte pe prof. Ioana Penache, participând la concursuri și olimpiade școlare, unde a obținut importante premii. A absolvit  Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigație în anul 1991. După absolvirea Academiei Navale, a fost repartizat pe funcția de comandant Serviciu de Luptă Artilerie și Rachete Navale pe dragorul maritim 24 „Remus Lepri” (1991-1994), ulterior fiind numit ofițer secund pe dragorul maritim 29 „Dimitrie Nicolescu”. Începând cu anul 1996, a îndeplinit, succesiv, funcțiile de specialist artilerie și rachete navale în statul major al Divizionului 176 Nave Dragoare (1996-1997) și specialist artilerie, rachete navale și arme sub apă la Brigada 61 Nave Dragoare (1997-1999). 

În perioada 1999-2001, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare din București, Facultatea de Comandă și Stat Major, iar după absolvire a fost numit comandant al puitorului de mine 271 „Viceamiral Ioan Murgescu” (2001-2004). Ulterior, a îndeplinit, succesiv, funcțiile de șef al operațiilor (2004), șef de stat major (2004-2007) și locțiitor al comandantului Divizionului 146 Nave Minare Deminare, după care a fost numit șef al Biroului EOD și protecția forței la Componenta Operațională Navală (2008-2009).  De-a lungul carierei a participat la diferite exerciții multinaționale, cele mai importante fiind: Northern Light 2003 (la bordul navei BNS Godetia), Cooperative Partner 2004 (comandant de dragor maritim și comandant al marșului), Cooperative Partner 2005, Turkish Minex 2006 și Turkish Minex 2007(commandant al marșului). În perioada 2009-2013, a fost comandantul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, perioadă în care a reprezentat Forțele Navale Române în diferite misiuni și exerciții navale internaționale, precum Operația NATO „Active Endeavour” (2010) pentru monitorizarea traficului maritim din Marea Mediterană, Operația NATO „Unified Protector” (2011) pentru impunerea embargoului împotriva Libiei, prima misiune reală de luptă executată de către militarii Forțelor Navale după cel de Al Doilea Război Mondial și Operația UE „Atalanta” (2012) pentru lupta împotriva pirateriei navale în Golful Aden și Oceanul Indian, prima misiune a unei nave militare românești executată în Emisfera Sudică.

În anul 2013, a fost numit locțiitor al șefului de Stat Major pentru Instrucție la Comandamentul Flotei, iar în luna iunie 2016 a fost numit șeful de Stat Major al aceleiași unități. Începând cu 1 ianuarie 2018, a fost împuternicit pentru a îndeplini funcția de locțiitor pentru Operații și Instrucție al șefului de Stat Major al Forțelor Navale, iar la data de 15 iunie 2018 a fost numit locțiitor pentru Operații și Instrucție al șefului de Stat Major al Forțelor Navale. La data de 01.08.2019 a fost numit Comandant al Flotei prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale MP 872 din 23.07.2019, iar la data de 01.07.2020 a fost împuternicit șef al Statului Major al Forțelor Navale.     

În cei peste 20 de ani de activitate, și-a perfecționat pregătirea profesională prin absolvirea Academiei de Înalte Studii Militare din București (2001), a Colegiului Naval de Comandă din Newport, Rhode Island, SUA (2009), a cursului de Conducere Strategică (2014) și a Programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Securitate și bună guvernare” (2018) la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” din București, precum și a Cursului pentru Amirali și Generali „Combined Force Maritime Component Commander Flag Course” la Colegiul Naval de Război al SUA și U.S. Naval Forces Europe-U.S. Naval Forces Africa de la Napoli, Italia (2017).

   În semn de apreciere, de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele ordine și medalii: Emblema de Onoare a Statului Major General (2007), Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler (2011), Insigna „Participant la Misiuni Internaționale” (Operația „Unified Protector”, 2011), Emblema de Onoare a Forțelor Navale (2012), Medalia „The Common Security and Defence Policy Service Medal” (Uniunea Europeană, 2012), Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de ofițer (2016), Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene (2018) și Emblema de Onoare a Forțelor Terestre (2019), Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Comandor (2020).                 

I-au fost acordate următoarele trofee: „Ofițerul Anului pentru Instrucție și luptă” de către Statul Major General (2011) „Ofițerul anului pentru Instrucție și luptă” de către Statul Major al Forțelor Navale (2011), „Ofițerul anului” de către Clubul Amiralilor (2011) și „Omul anului pentru Imaginea și vizibilitatea Armatei și a Forțelor Navale” (2012).      Prin Decretul Prezidențial nr.1117, la data de 1 decembrie 2017, a fost înaintat la gradul de contraamiral de flotilă, iar la data de 28 noiembrie 2019, prin Decretul Prezidențial nr. 958, a fost avansat la gradul de contraamiral. Începând cu data de 15 august 2020 a fost numit în funcţia de Şef al Statului Major al Forţelor Navale, conform Ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. MP-704 din 12 august 2020. Vorbește engleză, germană și franceză.

          Este foarte implicat în evoluția Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza Constanța, ce continua tradiția și activitatea fostului L.M.M. Alexandru Ioan Cuza Constanța. A susținut teza de doctorat cu tema: Rolul Leadership-ului în dinamica arhitecturii de securitate în regiunea Mării Negre. Soluții pentru viitor – echilibrul între securitate, strategii și forțe, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” București, la 15 septembrie 2022.

Contraamiralul Ion-Cristian LIȘMAN
Locțiitorul pentru Resurse al șefului Statului Major al Apărării
Promoția 1988

S-a născut la data de 20 octombrie 1969, în localitatea Iaşi, judeţul Iaşi.
A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 1988, la clasa a XII-a F, avându-l diriginte pe prof. Ion Moiceanu. În perioada 1988 – 1993 a urmat cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Facultatea Navigaţie şi Inginerie Navală. Şi-a început cariera militară îndeplinind funcția de comandant vedetă torpiloare la Brigada 29 Vedete, după care a fost numit, în anul 1994, comandant pluton elevi la Şcoala de Maiştri Militari de Marină a Forţelor Navale. În anul 1995, a activat în calitate de comandant unitate de luptă Arme sub apă la Dragorul de Bază 13, iar în perioada 1996-2001 ofiţer secund la acelaşi dragor.

  În anul 2001, a fost promovat comandantul Dragorului Maritim 29 din Flotila 1 Maritimă, iar în anul 2004 a fost numit şef al Operaţiilor şi instrucţiei la Divizionul 146 Nave Minare-Deminare.
În perioada 2006-2008, și-a desfășurat activitatea la Bucureşti, la Statul Major al Forţelor Navale unde a îndeplinit, succesiv, atribuțiunile funcţiilor de ofiţer în Secţia coordonare evaluare instrucţie, şef Birou Planificare instrucţie, pregătire de comandament, simulare analize şi lecţii învăţate şi şef Birou Planificare şi instrucţie de comandament în Secţia Instrucţie forţe luptătoare.    

În anul 2010, a absolvit cursurile de masterat al Facultății de Comandă şi Stat Major, specializarea Ştiinţe militare şi informaţii, Conducere interarme, Forţe Navale, ca șef de promoție al Universității Naţionale de Apărare „Carol I”. După absolvire, în anul 2010, a fost numit şef al Operaţiilor şi instrucţiei la Centrul 243 Radioelectronic şi Observare “Callatis”, fiind apoi promovat, succesiv, pe funcţiile de şef de Stat Major (2010-2014) și locţiitor al comandantului pentru informaţii (2014-2016), în aceeași unitate.

La data de 1 decembrie 2016, a fost numit în funcția de comandant al Centrului 39 Scafandri din Constanța, prin Ordinul Şefului Statului Major General, după ce fusese împuternicit pe această funcție de la 1 august 2016. Începând cu 20 septembrie 2017, a fost împuternicit pentru a îndeplini funcția de locțiitor pentru Resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale, iar la data de 15 iunie 2018 a fost numit locțiitor pentru Resurse al șefului Statului Major al Forțelor Navale. Dezvoltarea pregătirii profesionale a început cu parcurgerea unui curs de limba engleză, în ţară (anul 2000), după care a continuat cu un alt curs de limba engleză, în Marea Britanie (anul 2002). În anul 2004, a absolvit un curs NATO de orientare pentru ofiţeri de stat major (în Germania), iar în anul 2006 a absolvit Colegiul de comandă şi stat major din Statele Unite ale Americii. Ofițerul a mai absolvit Cursul inaugural MAREVAL, (Marea Britanie, anul 2008), Cursul ADL „Introduction to NATO” (România, anul 2010) şi Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă de Conducere strategică în Domeniul Informaţiilor pentru apărare (România, anul 2014). În semn de apreciere, pentru rezultatele deosebite, obţinute de-a lungul carierei, i-au fost conferite următoarele însemne şi medalii: Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru XV și XX ani de activitate, Emblema de Onoare a Statului Major General. Prin Decretul Prezidențial nr.1018, la data de 29 noiembrie 2018, a fost înaintat la gradul de contraamiral de flotilă (cu o stea). Începând cu data de 1 septembrie 2020, în baza Ordinului ministrului apărării naționale MP-813 din 7 septembrie 2020, a fost numit în funcția de comandant al Componentei Operaționale Navale și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Navale. Este împuternicit pe funcția de locțiitor pentru resurse al șefului Statului Major al Apărării.  La data de 1 noiembrie 2021, contraamiralul de flotilă Ion-Cristian Lişman a fost numit comandant al Comandamentului Componentei Navale, iar la data de 26 noiembrie 2021 a fost avansat la gradul de contraamiral (cu 2 stele), prin decret prezidențial.Cu prilejul Zilei Marinei a fost publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I numărul 777 din 11 iulie 2021, Decretul numarul 926  semnat de președintele României, Klaus Iohannis privind conferirea unor ordine și medalii cu prilejul aniversării Zilei Marinei Române. Potrivit actului normativ de care aminteam „în semn de apreciere pentru capacitatea deosebită dovedită în îndeplinirea misiunilor încredințate, pentru obținerea de rezultate remarcabile în întreaga activitate, precum și pentru contribuția avută la modernizarea Forțelor Navale”, se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofițer, cu însemn pentru militari, contraamiralului Lișman Petrea Ion-Cristian.Vorbeşte limba engleză.

Contraamiralul de flotilă dr. Auraş -Liviu COMAN
Locțiitor pentru operații și instruire al șefului Statului Major al Forţelor Navale
Promoția 1987

S-a născut la data de 8 octombrie 1968, în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.
A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza” în anul 1987, în clasa a XII-a E, avându-l diriginte pe prof. ing. Gheorghe Oancea. În anul 1992 a absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, Secția Navigație. Prima funcție repartizată a fost cea de comandant al vedetei torpiloare pe aripă VTAp 71, apoi timp de 11 ani a îndeplinit funcțiile de comandant serviciu de luptă navigație la corveta 263 „Viceamiral Eugen Roşca”, comandant serviciu de luptă artilerie și rachete la corveta 262 „Viceamiral Vasile Urseanu”, specialist cu navigaţia, ofițer 2 operații și pregătire pentru luptă și șef al Operațiilor în cadrul Divizionului 50 Corvete. Începând cu anul 2004, a îndeplit funcția de ofiţer 3 cu operațiile multinaționale în cadrul Biroului Planificare Operații din cadrul Comandamentului Flotei, iar din anul 2006 funcțiile de șef compartiment planificare coordonare acțiuni ale forțelor navale și șef al Biroului standardizare și lecții învățate la Statul Major al Forțelor Navale, Bucureşti.
În perioada 2008-2010, a absolvit programul de studii masterale Conducere Interarme Forțe Navale în domeniul Știinte Militare și Informații. După absolvirea masteratului, în perioada 2010-2013, a ocupat funcțiile de șef al operațiilor la Divizionul 146 Nave Minare Deminare, comandant pe corveta 264 „Contraamiral Eustațiu Sebastian” și pe corveta „Contraamiral Horia Macellariu”, iar din anul 2013 a fost numit șef de stat major în cadrul Divizionului 50 Corvete. A fost numit în funcția de comandant al Divizionului 50 Corvete la data de 01.07.2016, iar din septembrie 2017 a fost locțiitorul comandantului Componentei Operaționale Navale. În noiembrie 2020, a fost împuternicit să asigure îndeplinirea atribuțiilor funcției de locțiitor al comandantului Flotei. La data de 01 martie 2021, prin ordinul ministrului apărării naționale, a fost numit locțiitor al comandantului. Pe parcursul carierei, și-a dezvoltat pregătirea profesională absolvind cursurile cu arma navigaţie, cursul de stat major de artilerie şi rachete navale, cursul de carieră – stat major – „Folosirea în Luptă a Unităţilor de Marină”, cursul NATO/PfP „Hazardous areas, maps and Symbologies Course”, Karamurselbey, Turcia, cursul de limbă engleză – avansaţi, cursurile NATO-SCHOOL (SHAPE) –„NATO/PARTNER Operational Staff Officers Course” și „NATO Staff Orientation Officers Course”, „Allied Joint Operations Staff Officers Course” din cadrul UNAp și cursul privind „Planificarea şi execuţia operaţiilor navale”, San Remo, Italia.
În perioada 1997-2000, a executat stagii fiind ambarcat pe fregate din compunerea grupării navale permanente NATO, STANAVFORMED, în SUA și Belgia. A participat la exercițiile NATO și NATO /PfP Strong Resolve în anul 1997; Allied Action în 2003; Cooperative Partener, anual din 1997 până în 2003; Blacksea Partenership în anii 1998,1999, 2001, 2002, 2003 și 2004; Rescue Eagle în anii 1998 și 2000; BLACKSEAFOR în 2001, 2003, 2005, 2006 și 2010; Sea Breeze, 3 ani consecutivi, din 1999 și ASW/LIVEX în 2001. Din anul 2001 până în 2008 a fost reprezentantul Forțelor Navale Române în BLACKSEAFOR, Blacksea Partnership, Turkish Minex, Dogu Akdeniz, Maritime Security Operation Working Group/Chiefs of the European Navies și CSBM Naval.
În perioada 2015-2016, a absolvit cursurile „Naval Command College” la United States Naval War College, Newport, Rhode Island, unde a obținut premiul I în cadrul concursului internațional „Robert E. Bateman”. În luna mai 2020, i-a fost conferit titlul de doctor în Informații și Securitate Națională.
În semn de apreciere pentru profesionalismul dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate, i s-a conferit Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de Cavaler, Emblema de Onoare a Forţelor Navale și Emblema de Onoare a Comandamentului Forțelor Întrunite. La data de 26 noiembrie 2021, a fost avansat la gradul de contraamiral de flotilă (cu o stea), prin decret prezidenţial. La data de 1 decembrie 2021, a fost împuternicit Locțiitor pentru operații și instruire al șefului Statului Major al Forţelor Navale. Vorbește limba engleză.

Contraamiralul de flotilă Valentin IACOBLEV
Comandantul Flotei
Promoția 1985

S-a născut la Constanţa, la 9 iulie 1967. Şi-a început cariera pe băncile Liceului Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, pe care l-a absolvit în anul 1985, în clasa a XII-a D, diriginte fiind prof. Raveica Eftimie. În anul 1989, la absolvirea Facultăţii de Navigaţie a Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, a fost avansat la gradul de locotenent. Pentru evoluţia în carieră a urmat facultatea Interarme a Academiei de Înalte Studii Militare, absolvită în anul 2001, şi apoi Cursul multinaţional de orientare a ofiţerilor de stat major la Şcoala NATO SHAPE (2002), Seminarul privind limbajul operaţional în domeniul maritim/ NEWPORT (2002), Cursul postuniversitar de perfecţionare în specializarea managementul resurselor de apărare pentru personalul de conducere din departamentul regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (2009) şi Cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere strategică (nivel JOINT) din cadrul Şcolii de studii postuniversitare a Facultăţii de securitate şi apărare/ Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” (2014).           

La absolvirea Institutului de Marină (actuala Academie Navală) a activat în calitate de comandant serviciu de luptă navigaţie şi apoi ofiţer secund la dragoarele maritime 30 şi 25 între anii 1989 şi 1999, apoi ofiţer secund la submarinul „Delfinul” (2001). În perioada 2001 – 2004 a comandat Dragorul maritim 30, fiind numit apoi comandant secund şi ulterior comandant la fregata „Regina Maria” (2004 – 2012). Între 2012 şi 2016 şi-a desfăşurat activitatea ca şef secţie Instrucţie Forţe de Sprijin şi şef Serviciu Prevenire şi Protecţie la Statul Major al Forţelor Navale. Începând cu data de 15.08.2016 este comandant al Flotilei 56 Fregate.  A participat la exerciţiile internaţionale Cooperativ Partner 96, 98, 02/ România, Rescue Eagle 98/ România, Cooperativ Partner 01/ Poti, Georgia, Open Spirit 02/ Letonia – Marea Baltică, Copperativ Partner 03/ Odesa, Ucraina, Cooperativ MAKO 06/ România şi NIIRIS 07/ Insula Creta, Grecia. A participat la misiunile SUMMIT NATO 08/ România şi operaţia Active Endeavour 06, 09 şi 11/ Marea Mediterană. În semn de confirmare a rezultatelor obţinute în activitatea profesională a fost distins cu Semnul onorific În serviciul Patriei în anii 2004, 2009 şi 2014, Emblema de onoare a Statului Major General (2007), Emblema Onoarea Armatei României (2011) şi Emblema de onoare a Forţelor Navale (2015). Vorbeşte limba engleză.