Informații utile pentru prezentarea la Colegiu a elevilor din liceele civile din rețeaua Ministerului Educației transferați în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” în clasa a X-a și în clasa a XI-a în anul școlar 2022-2023, precum și pentru prezentarea părinților/reprezentanților legali la ședința cu părinții

Informații pentru candidații ierarhizați și repartizați la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” pentru susținerea examenelor de diferențe, în vederea transferului în clasa a X-a și a XI-a, pentru anul școlar 2022-2023

Tabel nominal cu ierarhia și repartiția candidaților pentru susținerea examenelor de diferență – clasa a X-a

Tabel nominal cu ierarhia și repartiția candidaților pentru susținerea examenelor de diferență – clasa a XI-a

Informații referitoare la susținerea testului de verificare a cunoștințelor pentru transfer

Declarație luare la cunoștință

Informații importante despre efectuarea vizitei medicale pentru concursul de transfer – clasa a X-a și a XI-a – anul școlar 2022-2023

Informații importante pentru candidații înscriși la concursul de transfer din liceele civile în colegiile naționale militare

Rezultatele evaluării dosarelor de transfer pentru clasa a X-a

Rezultatele evaluării dosarelor de transfer pentru clasa a XI-a

Documentele necesare dosarului de candidat pentru transfer

Locuri disponibile pentru transfer

Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Dispoziție pentru modificarea Metodologiei privind transferul în Colegiile Naționale Militare

Dispoziție pentru aprobarea Metodologiei privind transferul elevilor în Colegiile Naționale Militare

Cerere de transfer

Tematica examenelor de diferență și programa pentru clasele a X-a și a XI-a

Graficul calendarului de transfer

Instrucțiunile privind organizarea și funcționarea colegiilor naționale militare din 13.10.2014, actualizată la data de 11.08.2020