INFORMAȚII PERSONALE

Nume / Prenume: NEGREŢ IULIANA

Data naşterii:        4 martie 1964

Locul nașterii:      București, sectorul 1

Naţionalitate:       română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018-2019: Director adjunct la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”  Constanța;

2003-2006,  2007-2018: Director  la Colegiul Tehnic de Marină „Aexandru Ioan Cuza”;

2006-2007: Inspector şcolar de specialitate perfecţionare şi formare profesională, la Inspectoratului Școlar Județean Constanța;

2014-2017: Formator județean în cadrul Casei Corpului Didactic Constanța;

2008-2019: Membru în consiliul consultativ al disciplinei matematică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța;

2010-2017: Membru în consiliul consultativ al managerilor şcolari în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța;

2007-2018: Metodist la disciplina matematică, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța;

2017-2018: Coordonator practică pedagogică studenți și masteranzi ai Universității  Ovidius Constanta ;

2011-2017 : Responsabil sector  metodic disciplina matematică;

2009-2016:  Membru în comisii la nivel naţional.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2019: Curs „Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării, Asociația generală a cadrelor didactice din Romînia „Dăscălimea română”.

2018: Curs „Managementul clasei”, Fundaţia „Henri Coandă” Oradea.

2017: Proiectul Erasmus + 2017-1-RO1-KA102-036659 „Competenţe pentru piaţa globală a muncii”, Granada, Spania.

2016: Simpozionul Internaţional „Educaţia sec.XXI între tradiţie şi perspective moderne”, Mediaş, jud. Sibiu, cu lucrarea

„Dezvoltarea gândirii integratoare pentru corelaţii interdisciplinare”.

2015: Curs “Asigurarea calităţíi în educaţíe” , CCD Brăila.

2014:  Conferinţa Naţională „Educaţie fără frontiere”, Craiova, jud. Dolj, în cadrul proiectului internaţional LIGHT.GEN.

2013: Proiectul european Leonardo da Vinci „Stagii de practică la standard europene în electronic pentru tehnica de calcul” LLP-LdV/IVT/2013/RO/212 ,Germania.

2013: Vizită de studiu „Innovation, industry and education in a regional perspective”, Flemish Department of Education and Training Brusels/Antwerp, Belgia.

2012:Proiectul european Leonardo da Vinci ”Mobility for a better IT professional insertion on the  European Labour Market” LLP-LdV/IVT/2012/RO/077- Wroclaw, Polonia.

2011:Proiectul european Leonardo da Vinci- ”International European vocational training for the future electricians” LLP- LdV/IVT/2011/RO/048 -Lisabona, Portugalia.

2010: Proiectul european COMENIUS ”Life by the Water”  COM-PM-420-CT-ES – Spania, Bulgaria, Germania, Turcia.

2009: Simpozionul Internaţional „Responsabilitate publică în educaţie”, Constanţa, cu lucrarea „Analiză comparativă pentru educaţie de calitate”.

2007: Priectul PHARE  “Asistenţă Tehnică pentru sprijinirea activităţíi Centrului Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar”, Copenhaga, Danemarca

2006: Masterat : « Management educaţional şi comunicare instituţională », Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti

1986: Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Universitatea din Craiova, România, specialitatea matematică.

CERTIFICĂRI

Certificat de formator;

Certificat de auditor intern;

Expert în management educaţional;

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene;

Certificat de profesor voluntar.

 

DISTINCȚII:

„Omul anului 2019” locul II, secțiunea Salariatul civil;

Diploma „Respect pentru comunitate”, oferită de Casa Corpului Didactic Bacău;

Diplomă de excelenţă pentru implicarea în pregătirea de performanţă a elevilor din Centrul Judeţean de

Matematică Constanţa;

Diplomă jubiliară pentru promovarea excelenţei în învăţământul de marină, oferită de Liga Navală Română, filiala Constanţa.