INFORMAŢII ADMITERE 

I. Metodologia-cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare – click aici
II. Ghidul candidatului la admiterea in CNM „A.I.Cuza” în anul școlar 2020-2021 – click aici 
III. Etapele procesului de admitere și termenele limită
 • Înscrierea
  • Candidații se prezintă la biroul informare-recrutare cu cartea de identitate sau certificatul de naștere (dacă nu are încă 14 ani), însoțit(ă) de unul dintre părinți sau aparținătorii legali. personalul recrutor vă va programa pentru probele de selecție și veți primi precizări privind parcurgerea selecției aptitudinale.
   Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: https://bit.ly/2RyjVss .
  • Fiecare candidat înscris va fi planificat pentru parcurgerea probelor de selecție și va fi anunțat cu privire la data prezentării la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține.
 • Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea:
  • probelor psihologice (test de aptitudini și de personalitate);
  • probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec. ; alergare pe distanța de 1000 m cu baremul de 4 min. și 30 sec.);
  • interviului de evaluare finală.

Centrele zonale de selecție și orientare se află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța. La sosirea în centrul zonal de selecție și orientare, candidații trebuie să prezinte o adeverință eliberată de medicul de familie, care să ateste că sunt apți pentru susținerea de probe sportive.

 • Vizita medicală
  • Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua examinarea medicală, conform indicațiilor personalului din centrele zonale de selecție și orientare și ale personalului recrutor.
  • Baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, precum și pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, poate fi consultat aici: https://bit.ly/2YLbmMq
  • În același document se găsesc și tabelele cu indicii antropometrici pentru selecţionarea medicală a candidaților (fete și băieți), respectiv limitele de înălțime și variațiile de greutate admise, corelate cu înălțimea candidaților.
 • Întocmirea dosarului de candidat
  • Candidații declarați ”Apt” la examinarea medicală vor întocmi dosarul de candidat și vor fi recrutați.
  • Fiecare candidat poate opta pentru oricâte colegii naționale militare dorește, din cele cinci existente, în ordinea preferințelor.
 • Concursul de admitere
  • Admiterea se desfășoară în două etape: susținerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la matematică și literatura română și ierarhizarea candidaților în funcție de media finală de admitere.
  • Testul grilă de verificare a cunoștințelor conține 30 itemi, din care:
   • 10 pentru limba și literatura română
   • 10 pentru Geometrie
   • 10 pentru Algebră

Candidații care au obținut la test mai puțin de nota 6,00 sunt declarați „RESPINS”.

Media finală de admitere se calculează astfel:

MFA = 0,2 MA+0,8 NT

MFA = media finală de admitere;

MA = media de admitere calculată potrivit formulei stabilite de Ministerul Educației Naționale;

NT = nota la test.