Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea 2 – august 2021

Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea 1 – august 2021

Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice și de conducere în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea mai 2021

Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea aprilie 2021

Pe site-ul unității noastre sunt publicate următoarele documente:

  1. Dispoziția D.G.M.R.U. nr. 2 din 10.01.2020 pentru aprobarea ”I.M. 3/70, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar”;
  2. Anexe ale Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar: Anexa 2 – Cerere de înscriere cadru didactic, Anexa 3 – Acord prelucrare date cu caracter personal, Anexa 5 – Grilă evaluare CV, Anexa 12 – Tabel documente predate de candidat
  3. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
  4. Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare dinînvăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Lista posturilor vacante și descrierea lor;
  6. Atribuțiile fișei postului;
  7. Lista completă a documentelor pe care personalul didactic trebuie să le includă în dosarul de candidat (Anexa 12 la Metodologie);
  8. Adresa la care trebuie depus dosarul de candidat (pentru depunerea dosarului în forma letrică vă rugăm să vă programați la nr. de telefon : 0341456162, în zilele lucrătoare; dosarul se poate transmite și electronic, în format scanat, pe adresa de e-mail: contact@cmilaicuza.ro. Depunerea dosarelor în formă letrică se face numai în zilele lucrătoare);
  9. Graficul desfășurării activității de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării avizului M.Ap.N. pentru anul școlar 2021-2022
  10. Criteriile de evaluare a personalului didactic la proba de interviu (art. 18 din Dispoziția D.G.M.R.U.)