ANUNȚ

13/04/2022 0

cu rezultatul final al probei scrise la examenul de promovare din data de 06.04.2022 al personalului încadrat în postul de consilier juridic gr. I în…

ANUNȚ

08/04/2022 0

cu rezultatele probei scrise la examenul de promovare din data de 06.04.2022 a personalului încadrat în postul de consilier juridic gr. I, în gradul profesional…