ANUNȚ

22/03/2022 0

privind organizarea examenului de promovare a unui personal civil contractual din postul de consilier juridic gradul I, în gradul profesional imediat următor.

ANUNȚ

17/03/2022 0

cu privire la cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice în Colegiul Național Militar „Alexandru…