ANUNȚ

22/03/2022 0

privind organizarea examenului de promovare a unui personal civil contractual din postul de consilier juridic gradul I, în gradul profesional imediat următor.