ANUNȚ

31/07/2020 0

cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în vederea încadrării pe funcția inginer de sistem din cadrul Colegiului Național…

ANUNȚ

31/07/2020 0

cu rezultatele examenului la proba practică organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în vederea încadrării pe funcția îngrijitor din cadrul Colegiului Național Militar…

ANUNȚ

30/07/2020 0

privind cadrele didactice care au primit avizul ministerului Apărării Naționale în vederea ocupării posturilor didactice, în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, în anul de…

ANUNȚ

29/07/2020 0

privind graficul orar stabilit pentru interviul candidaților programați pentru ocuparea posturilor didactice la CNM „A. I. Cuza”, anul de învățământ 2020-2021

ANUNȚ

28/07/2020 0

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în vederea încadrării pe funcția de inginer de sistem gr. II…

ANUNŢ

20/07/2020 0

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional  imediat următor din cadrul Unității militare 02191 Constanța

ANUNŢ

13/07/2020 0

privind organizarea examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat următor din cadrul Unității militare 02191 Constanța