ANUNȚ

04/11/2021 0

cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat Tr. IV (bucătar) la Popotă elevi din U.M. 02191…