ANUNȚ

28/07/2020 0

cu rezultatele probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în vederea încadrării pe funcția de inginer de sistem gr. II…