ANUNȚ

04/08/2020 0

cu rezultatele finale ale concursului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior în vederea încadrării pe funcția de îngrijitor din cadrul Colegiului Național Militar…