„Istoria ne-a învăţat că nu trebuie să aşteptăm nimic de la împăraţii străini şi de la fiii altor neamuri, ci de la propriile noastre puteri. Adevărul ce ne călăuzeşte acum e că singura noastră forţă care ne poate ţinea în viitor, e aceea provenită din unirea tuturor românilor”  Iuliu Maniu

Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” a marcat această zi aniversară astăzi, prin susținerea unei prezentări cadeților de anul II, pe platforma online. Prof. dr. Adrian Ilie le-a vorbit elevilor despre semnificația zilei și importanța istorică a Marii Uniri în conștiința poporului român.

Anul 1918 avea sa aducă desăvârșirea unității naționale a statului român. Toți românii locuiau în cadrul aceluiași stat, având aceleași idealuri, aceleași aspirații. Primul teritoriu unit cu România a fost Basarabia, la 27 martie 1918. Al doilea teritoriu unit cu „patria mamă” a fost Bucovina, la 15 noiembrie 1918. Ultimele teritorii unite cu țara au fost : Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, o adevărată „catedrală a neamului”. Visul de veacuri al românilor se împlinise. Marile puteri vor recunoaște actele unirii teritoriilor românești cu România.