‼️În 𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗼𝗿 𝘀𝘂𝘀𝘁̦𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗮𝗱𝗺𝗶𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗲𝗴𝗶𝘂𝗹 𝗡𝗮𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝗿  „Alexandru Ioan Cuza” – 𝘀𝗲𝘀𝗶𝘂𝗻𝗲𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯

𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐈- Susținerea probei de verificare a cunoștințelor la disciplinele LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

📌 18.05.2023 – prezentarea candidaților la sediul colegiului, în vederea verificării datelor personale și efectuării instructajului, între orele 16:45 – 18:00;
📌 Ora 18:00 – Instructaj privind activitatea din data de 19.05.2023
📌19.05.2023 – susținerea probei de verificare a cunoștințelor;
📌07.00 – 08.00 – accesul candidaților în sălile de concurs;
📌 Accesul candidaților în sală pentru susținerea probei de verificarea a cunoştinţelor se realizează pe baza cărții de identitate (pentru candidaţii care au împlinit 14 ani) sau a certificatului de naştere (pentru candidaţii care nu au împlinit 14 ani).
📌 Este interzis accesul candidaților în sălile de concurs cu telefoane mobile, mijloace tehnice de calcul sau cu alte mijloace audio-video de înregistrare/redare, manuale, cărți, dicționare, alte notițe sau însemnări.
📌-susținerea probei de verificare a cunoștințelor – 09:00 – 12:00 ;
📌evaluarea lucrărilor în prezența candidaților -începând cu ora 12:00;
📌afișarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor – până la ora 16.00;
📌 depunerea contestațiilor (se poate contesta modul de desfășurare a probei de admitere, nu nota obținută)- în termen de 60 de minute de la afișarea rezultatelor;
📌 soluționarea contestațiilor – în termen de 60 minute de la expirarea termenului de depunere.
📌 Pe timpul desfășurării concursului de admitere, candidaților li se asigură gratuit asistență medicală și medicația necesară.
‼️ 𝗡𝘂 se percepe taxă de înscriere la examenul de admitere.
‼️𝗡𝘂 se asigură cazarea și hrănirea candidaților.
‼️ 𝗡𝘂 se solicită anexa la fișa de înscriere.