În conformitate cu precizările Direcției Management Resurse Umane, vă informăm:

Nu se mai organizează proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele limba și literatura română și matematică, planificată în data de 21 mai 2020.

Birourile de Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Județene vor stabili măsurile necesare pentru finalizarea întocmirii dosarelor de candidat restante și a selecției candidaților care au optat pentru susținerea concursului de admitere în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2020-2021.

Dosarele candidaților declarați „ADMIS” și „APT” în urma efectuării selecției în centrele zonale de selecție și orientare și a examinării medicale, vor fi transmise de către Birourile de Informare și Recrutare la colegiile naționale militare la care aceștia au fost arondați, în vederea introducerii opțiunilor personale în aplicația informatică ADLIC.

Candidații care participă la admiterea în învățământul liceal militar vor fi ierarhizați și repartizați computerizat prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiul național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct I., din anexa nr.2 din Ordinul ministrului educației naționale nr 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
MA = media de admitere
ABS = media generală de absolvire a claselor V-VIII
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a