În atenția candidaților care vor susține examen de admitere în Colegiul Național Militar ” Alexandru Ioan Cuza” – sesiunea 2022

Etapa I – Susținerea probei de verificare a cunoștințelor la disciplinele LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ

26.05.2022 – prezentarea candidaților la sediul colegiului, în vederea efectuării instructajului, până la orele 18:00 (la ora 18:15 va începe instructajul candidaților referitor la modul de desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor, precum și conduita pe timpul cât candidații se află în incinta instituției);

27.05.2022 – susținerea probei de verificare a cunoștințelor;

08.00 – 08.30 – accesul candidaților în sălile de concurs;

Accesul candidaților în sala pentru susținerea probei de verificarea a cunoştinţelor se realizează pe baza cărții de identitate (pentru candidaţii care au împlinit 14 ani) sau a certificatului de naştere (pentru candidaţii care nu au împlinit 14 ani).

Este interzis accesul candidaților în sălile de concurs cu telefoane mobile, mijloace tehnice de calcul sau cu alte mijloace audio-video de înregistrare/redare, manuale, cărți, dicționare, alte notițe sau însemnări.

09:00 – 12:00 – susținerea probei de verificare a cunoștințelor; După ora 12 are loc evaluarea lucrărilor în prezența candidaților;

16:00 – afișarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor și depunerea contestațiilor (se poate contesta modul de desfășurare a probei de admitere, nu nota obținută). Pe timpul desfășurării concursului de admitere, candidaților: – li se asigură gratuit asistență medicală și medicația necesară; – nu se percepe taxă de înscriere la examenul de admitere; – nu se asigură cazare și hrănire.

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul de mai jos:

https://www.cmilaicuza.ro/wp-content/uploads/2022/05/Metodologie-admitere-2022_n.pdf