Toți elevii declarați ADMIS în urma analizării dosarelor depuse pentru transfer din licee/colegii naționale civile în CNMAIC pentru clasa a X-a an școlar 2019-2020 vor susține examen de diferență doar la disciplina „Pregătire militară”.

Tematica examenului de diferentă la disciplina „Pregătire militară”.