ANUNȚ

03/09/2021 0

Cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de îngrijitor debutant la Grupa deservire din UM 02191 Constanța

ANUNȚ

03/09/2021 0

Cu rezultatul probei practice la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de execuție de muncitor calificat Tp. III (bucătar) la Grupa deservire din UM 02191…